1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

Припремна настава

Припремна настава у виду консултација и рада под менторством предметног наставника, реализује се са ученицима четвртог разреда, као припрема за полагање пријемних испита на факултетима. Припремна настава за ученике који уписују први разред средње школе школске 2022/2023. године реализује се за ученике свих смерова.