1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Шта је ученички парламент?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања  интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање ученичких парламената?

 • Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења…
 • Ученички парламент омогућава лични развој ученика
 • Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере у школи.
 • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима,директорима и органима школе.
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
 • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности , кроз прихватање различитости.
 • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
 • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

                                                                                   Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте?

 • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.
 • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака 
 • Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика , без обзира на расну, верску, националну,имовинску или полну припадност
 • Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са метњама у развоју.
 • Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности. 
 • Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализоватиZ
 • Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника.
 • Зато што утиче на њихову бољу информисаност
 • Зато што на тај начин могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
 • Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.