1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

Природно-математички смер, поред свестраног образовања, пружа основна знања из математичко-техничких области, технолошких и информатичких области, експерименталних природних наука; укључивањем у различите пројекте ученици се припремају за атрактивна занимања: лекар, стоматолог, инжењери различитих профила, сарадници научних института, архитекта, пројектант, дизајнер, спортски тренер, информатичар, програмер.

SRFR
SRFR