ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

ИЗБОРНИ ПАКЕТИ

Изборни програми

 План и програм наставе и учења за опште средње образовање, односно гимназије, уводи изборне програме.

Унапређивање гимназијског образовања реализује се и увођењем принципа изборности. Ученик је први пут у могућности да почев од првог разреда, а закључно са четвртим разредом бира изборне програме. Активан избор, омогућава ученику да самостално креира део свог образовања у складу са својим интересовањима и потребама. Тиме се очекује и веће ангажовање ученика али и веће постигнуће.

Постоји шест понуђених изборних програма са по једним часом недељно за први и други разред. Од ових шест свака гимназија бира четири изборна програма које нуди ђацима у првом и другом разреду а ученици бирају два изборна програма. Изборне програме које су изабрали у првом разреду ученици не морају похађати у другом разреду, него их могу у зависности од њиховог интересовања променити.

Изборни програми за први и други разред гимназија су:

 1. Језик, медији и комуникација
 2. Појединац, група, друштво
 3. Здравље и спорт
 4. Образовање за одржив развој
 5. Примењене науке
 6. Уметност и дизајн

У трећем и четвртом разреду постоји девет изборних програма са по два часа недељно:

 1. Образовање за одржив развој
 2. Уметност и дизајн
 3. Примењене науке 1 за усмерење ка медицинским наукама
 4. Примењене науке 2 за усмерење ка техничким наукама
 5. Основи геополитике
 6. Економија и бизнис
 7. Религије и цивилизација
 8. Методологија научног истраживања
 9. Савремене технологије

Од понуђених девет изборних програма, гимназија ученику нуди пет изборних програма а ученик бира два изборна програма у трећем разреду, које мора наставити и у четвртом разреду.

У Гимназији Пирот , у првом и другом разреду ученици могу да бирају два од понуђених четири програма: Језик, медији и комуникација, Здравље и спорт, Примењене науке и Уметност и дизајн

У трећем и четвртом разреду ученици бирају два од понуђених пет програма: Уметност и дизајн, Примењене науке 1, Примењене науке 2, Религије и цивилизације и Методологија научног истраживања.

Изборни програми се бирају на упису у први и трећи разред.

Изборни програми за први разред

1.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 1

Професорка Марина Вацић

2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 1

Професор Миомир Станојевић

3. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 1,2

Професор Миодраг Кутлешић

Изборни пакет „Уметност и дизајн“ је намењен ученицима који имају жељу, вољу и таленат за  визуелне уметности у најширем могућем смислу. Сам предмет је осмишљен веома либерално и оставља могућност ученицима да сами осмисле, уз помоћ ментора, начин рада и темпо реализације пројекта. То значи да поред препоручене литературе односно програма наставе, сами ученици могу, а то је и најбоље, да изаберу било коју тему из најширег спектра феномена које могу да замисле а који могу да се доведу у неки естетски контекст односно да се повежу с уметношћу. Зависно од  изабране теме, пројекат се дели на етапе рада и проналази се  одговарајућа литература. Ради се у групама и инсистира се на групном раду.  Могућности комбиновања са осталим предметима су огромне. Досадашња искуства су више него повољна.

Изборни програми за други разред

1.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 2

Професорка Марина Вацић

Изборни програми за трећи разред

1.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 3

Професорка Мила Рутаљ

Наставни план и програм предмета и организацију рада погледајте на следећем линку:

2.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 3

Професор Милорад Поп-Крстић

3.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 3

Професор Милош Соколовић

4. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1

Професорка Јелена Зец

Изборни програми за четврти разред

1.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 4

Професор Милош Соколовић

2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 4

Професор Младен Раденковић