1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Друштвено-језички смер пружа свестрано образовање, могућност да још за време средњошколског образовања ученици стекну основна знања из области друштвених и хуманистичких наука, језика, уметности, медија и масовних комуникација; укључивањем у различите пројекте ученици се припремају за све факултете као и за атрактивна занимања: водитељ, новинар, преводилац, ПР менаџер, промотер, камерман, режисер, аниматор, професор, научник-истраживач у друштвеним наукама, лектор, правник, економиста, дизајнер, уметник…

SRFR
SRFR