1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

ФОНДАЦИЈА ШКОЛЕ

ЖИРО РАЧУН ФОНДАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ ПИРОТ
160-303429-37

Позивамо све некадашње ученике Гимназије Пирот и све људе добре воље који на било који начин желе да помогну школу преко наше фондације.

Фондација Гимназије Пирот основана је 2008.год. „ради доброчиног остваривања општекорисних циљева утврђених оснивачким актом“.                                            Циљеви су (извод из Статута Фондације):

–          неговање позитивног односа према традицији Гимназије Пирот,

–          успостављање сарадње са некадашњим ученицима и професорима Гимназије,

–          неговање сарадње са садашњим ученицима и професорима Гимназије,

–          остваривање хуманитарних циљева и солидарности међу људима,

–          афирмација стваралаштва садашњих и некадашњих ученика, наставника и осталих радника Школе,

–          подржавање и унапређивање свих васпитно-образовних активности школе,

–          унапређење просторних и материјалних услова за васпитно-образовни рад у школи,

–          подстицање и развијање културних, научних, спортских и других активности и делатности Гимназије Пирот,

–          развијање издавачке делатности везане за Гимназију,

–          подржавање пројеката међународне сарадње,

–          награђивање талентованих ученика Гимназије,

–          успостављање и развијање сарадње са научним и образовним институцијама и организацијама код нас и у свету,

–          утврђивање услова за награђивање ученика, наставника и осталих радника школе који постижу изузетне резултате.

Органи Фондације су: Управни одбор, Управитељ и Надзорни одбор.

Управитељ је, према Статуту Фондације, по службеној дужности, директор школе.

Управни одбор чини 7 чланова: 3 члана  из наставничког колектива, 2 члана од некадашњих ученика Гимназије, сада признатих стручњака, и 2 члана-донатора. Наставнички колектив предлаже своја три члана, а остала 4 члана предлаже директор школе. Све чланове Управног одбора Фондације именује Школски одбор.

Надзорни одбор именује Школски одбор.

Ове школске године именован је нови Управни одбор Фондације Гимназије Пирот:

Драгана Тончић, начелница Пиротског управног округа, некадашњи ученик школе-председник УО Фондације,

Ненад Ђорђевић, директор Спортског центра Пирот-некадашњи ученик школе,

Дејан Младеновић, Tigar Tyres, из реда донатора,

Марко Јаначковић, Мармил Оптимус, из реда донатора,

Тамара Кутлешић Станчић, психолог школе,

Мила Рутаљ, професор, заменик председника УО Фондације,

Давор Лазаревић, професор.