1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

СМЕР ЗА СЦЕНСКУ И АУДИО-ВИЗУЕЛНУ УМЕТНОСТ

Специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност представља спој традиционалног и модерног приступа у образовању.  Похађањем овог смера ученици развијају креативно и стваралачко мишљење, усавршавају уметничке таленте, постају чувари матерњег језика и културне баштине, примењују достигнућа нових дигиталних технологија. Усмерено образовање из предмета Сценске уметности и Аудио-визуелне уметности омогућава ученицима стицање специализованих знања и вештина, што ће им отворити врата ка одсецима уметничких факултета. Општеобразовни предмети овог смера омогућиће проходност ученицима ка студијским програмима сродних или сасвим других (вануметничких) области. Подела овог одељења на мање групе омогућава изузетан квалитет рада и напредна постигнућа ученика.

Наставни програм овог одељења пружиће ученицима креативни простор и подршку при стицању основних знања и вештина из области позоришних дисциплина, медија, филмске уметности, различитих аудио-визуелних форми, видео игара, интернета, као и структуре уметничких занимања из ових области, у складу са непрекидним процесом развоја технологије и дигитализације.

Специфичности из области сценских и аудио-визуелних изражавања постају све неопходније за рад у савременом окружењу, а подстицајни рад у одељењу за сценску и аудио-визуелну уметност омогућиће ученицима да постепено откривају подручја рада креативне индустрије.

Ученици овог смера Гимназије Пирот биће у групи привилегованих и одабраних ученика, будући да само неколико гимназија у Републици Србији имају овакав образовни смер за ученике средњих школа.

Буди модеран, буди креативан! Гимназија Пирот јесте твоја почетна станица ка уметничким факултетима и креативној индустрији.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА

ПРИМЕРИ ТЕСТОВА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА