1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ

Статут

Школски програм 2023/2024

Годишњи план рада школе 2023/2024

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ГИМНАЗИЈИ ПИРОТ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ ПИРОТ

Правилници о оцењивању ученика

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину

Школски развојни план 2021-2024

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

Одлука o одређивању лица за заштиту података о личности