1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику у нашој школи постоји од 2018.године и тренутно три генерације ђака похађа овај смер-у првом, другом и трећем разреду.  Припремајући се за отварање овог смера, 2017/2018, водили смо се сазнањима и подацима  да је развој ИТ сектора један од приоритета Владе Републике  Србије  а стручњак у области ИТ технологије  једно од најперспективнијих занимања.

Тестови из математике са пријемних испита

SRFR
SRFR