1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879
SRFR

ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР- БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ


Од 2012.године једно од два одељења природно-математичког смера ради по билингвалном програму – двојезична настава, што подразумева да се 30 % програма из предмета математика, биологија, хемија, рачунарство и информатика, социологија, географија, изводи на француском језику.