1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

"ИСКРА"

ЛИСТ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНА ПИТАЊА

Лист ученика Гимназије Пирот за културна и друштвена питања „ Искра“  , настао је из истоимене ђачке дружине. Ђачка дружина „ Искра“  основана је далеке 1893. године , са циљем да се на својим састанцима ученици вежбају у говорништву, књижевном изражавању и писању.

Године 1965, захваљујући ангажаовању Јордане Николић, професора књижевности, почиње да излази лист „ Искра“ , на осам страна осминског формата са полукартонским корицама.Годишње си излазила два, три броја. Уредници листа су у појединим годинама били ученици, од 1972. до 1990. године је била Милева Цекић, професор књижевности. Лист је штампан у тиражу од 600 примерака. У периоду од 1990. До 1996, међутим, није штампан због специфичних околности и материјалних тешкоћа. Након тога је изашло 25 бројева „ Искре“, уредништво су чинили професори и ученици.

 Последњих година долазе нове генерације ученика и професора са новим , оригиналним идејама, али традиција излажења „ Искре“ се наставља.

ИСКРА ( БР.64 , ШК. 2022/23)

ИСКРА ( БР.63 , ШК. 2021/22)

Дигитализоване копије часописа “ Искра“ (бр. 1-62 )можете видети на следећем линку: