1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

Уџбеници

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2024-2025

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕРИОД ОД 2024/25. ДО 2027/28. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Списак уџбеника за I разред

 1. Српски језик:
 • Читанка за први разред гимназија и средњих школа – др Ана Стишовић-Миловановић, др Оливера Радуловић, др Вукосава Живковић – Едука;
 • Српски језик за први разред гимназија и средњих стручних школа – др Душка Кликовац, мр Љиљана Николић – Едука.
 1. Енглески језик:
 • Focus 2 Student’s Book – уџбеник, аутори: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, издавач – PEARSON;
 • Focus 2 Student’s Book – радна свеска, аутори: Daniel Brayshaw и Bartosz Michalowski, издавач – PEARSON.
 1. Француски језик:
 • La Classe A2, Methode de français, Sophie Bruzy Todd, Cedric Vial, CLE International- Data status;
 • La Classe A2 – Methode de français ,Cahier d’activités, Claire Sanchez-Data status.
 1. 4. Латински језик:
 • Латински језик за 1. разред гимназије-  Марјанцa Пакиж, Драган Димитријевић- Завод за уџбенике; Латински језик за 1. разред средње школе – Љ. Вулићевић, М. Маскарели – Завод за уџбенике.
 1. Историја:
 • Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за 1. разред гимназије, Давор Лазаревић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
 • Историја 1, уџбеник са одабраним историјским изворима за 1. разред гимназије, Душко Лопандић, Ратомир Миликић и Мања Милиновић, „НОВИ ЛОГОС“ (уџбеник може бити и у електронском и штампаном издању);
 • Историја 1, уџбеник са одабраним историјским изворима за 1. разред гимназије, Немања Вујичић, „ФРЕСКА“ (уџбеник може бити и у електронском и штампаном издању);
 • IT смер – Историја за четворогодишње стручне школе, Драгољуб Кочић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
 1. 6. Географија:
 • Географија за први разред гимназије, Рајко Голић, Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић – Нови Логос.
 1. 7. Биологија:
 • Уџбеник за први разред гимназије
  Аутори: Љубица Лалић, Милица Кокотовић, Горан Милићев
  Издавач.
 1. 8. Математика:
 • Збирка задатака и тестова за први разред гимназије Живорад Ивановић, Срђан Огњановић – Круг
 1. Физика:
 • Физика за 1. разред гимназије -књига- Наташа Чалуковић- Круг; Физика 1 – Збирка задатака за 1. разред гимназије – Наташа Чалуковић- Круг
 1. Хемија:
 • Хемија 1 – Уџбеник за први разред гимназије

     – аутори: Татјана Недељковић

     – издавач: ЛОГОС, 2019;

 • Хемија 1 – Збирка задатака с лабораторијским вежбама за први разред гимназије природно – математичког смера

     – аутори: Драгица Тривић; Милош Милчић, Вук Вуковић

     – издавач: Klett, 2014;

 • Збирка задатака из хемије за I и II разред

     – аутори: Радивој Николајевић, Милена Шурјановић

     – издавач: Завод за уџбенике , Београд 1991.

 1. 11. Ликовна култура:
 • Ликовна култура – Лидија Жупанић-Шуица – Клетт
 1. 12. Музичка култура:
 • Музичка култура за гимназије – Соња Маринковић – ЈП Завод за уџбенике;

          Алтернативни уџбеник: Музичка култура 1, за први разред гимназије –                   Александра Паладин – Нови Логос

Списак уџбеника за II разред

 1. Српски језик:
 • Читанка за 2.разред гимназије –  Миодраг Павловић- Клетт
 • Граматика 2- Весна Ломпар –Клетт
 1. Енглески језик:
 • New Headway-Inermediate 4th Еdition – Student’s Book – уџбеник, аутори: John and Liz Soars -The eng. book
 • New Headway-Inermediate 4th Еdition Workbook- радна свеска – John and Liz Soars -The eng. book
 1. Француски језик:
 • Le nouveau taxi 2-2.raz. Methode de français -oba smera- Robert M. -Data status;
 • Le nouveau taxi 2-2.razред Methode de français – радна свеска-оба смера-  Robert M.- Data status;
 1. Руски језик:
 • Привет 2 – ruski jez. књига- група аутора-  Data Status
 1. Латински језик:
 • Латински јез. за 2. год. гимназије-  М.Пакиж, Т. Киселички, М. Кисић -Завод за уџб.
 1. Историја:
 • Историја 2, уџбеник са одабраним историјским изворима за  други  разред гимназије природно-математичког смера, Душко  Лопандић, Александра Колаковић и Мања Милиновић, „НОВИ ЛОГОС“ (уџбеник може бити и у електронском и штампаном издању);
 • Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за други  разред гимназије природно-математичког смера, Биљана Крстић и Александар Крстић, „ФРЕСКА“
 • Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за други  разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Радивоје Радић и Весна Рашковић, „ФРЕСКА“(уџбеник може бити и у електронском и штампаном издању)
 • IT смер . Историја за четворогодишње стручне и уметничке школе, Иван Бецић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

 1. Географија:
 • Географија за други разред гимназије – Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић – Нови Логос
 1. 8. Биологија:
 • сви смерови – Уџбеник  за други  разред гимназије

          Аутори: Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић Издавач: Клетт

 1. Математика:
 • Математика 2 – Збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа – Живорад Ивановић, Срђан Огљановић – Круг
 • Збирка решених задатака из математике 2- Вене Богославов – ЈП Завод за уџбенике
 • Математика за гимназију природно-математичког смера – Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић – ЈП Завод за уџбенике
 1. Физика:
 • Физика 2 –уџбеник за друштвено-језички смер – Милан Распоповиц – Завод за уџбенике
 • Физика 2- књига за математички смер– М. Распоповић, Ј. Шетрајчић, З. Распоповић- Завод за уџб.
 • Физика 2- збирка задатака и тестова за други разред гимн.- Наташа Чалуковић, Наташа Каделбург- Круг
 1. 11. Хемија:
 • Хемија- Уџбеник за други разред гимназије друштвено – језичког смера
 • – аутори: Јасна Адамов, Станислава Олић Нинковић
 • – издавач: Герундијум, 2024
 • Хемија 2 – Уџбеник хемије за други разред гимназије природно-математичког смера

     – аутор: Снежана Рајић

     – издавач: ЛОГОС , Београд 2020.

 • Збирка задатака из хемије за I и II разред

     – аутори: Радивој Николајевић, Милена Шурјановић

     – издавач: Завод за уџбенике , Београд 1991.

 • Практикум из хемије 2

     – аутори: Марина Влаховић, Бранка Кујовић

     – издавач: ЛОГОС, 2020

 1.  Психологија:
 • Психологија 2 – Биљана Милојевић-Апостоловић – Нови Логос Алтернативни уџбеници
 1. 13. Информатика:
 • Информатика за други разред гимназије – Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин – Клетт
 1. 14. Ликовна култура:
 • Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења – Лидија Жупанић-Шуица
 • Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназије општег типа и природно-математичког смера – Лидија Жупанић-Шуица
 1. 15. Музичка култура:
 • Музичка култура за гимназије – Соња Маринковић- ЈП Завод за уџбенике;

Алтернативни уџбеник: Музичка култура 2, за други разред гимназије – Александра Паладин –  Нови Логос

Списак уџбеника за  III разред

 1. Српски језик:
 • Читанка за 3.раз. Гим-. Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ- Клетт
 • Српски језик 3, граматика за трећи разред гимназија и средњих стручних школа – Весна Ломпар, Александра Антић – Клетт
 1. Енглески језик:
 • III1, (III2 III3, III4 и III5 за друго полугође): a)New Headway Upper-Intermediate 4th Edition – Student’s Book – Liz Soars, John Soars – уџбеник

            b)New Headway Upper- Intermediate 4th Edition –  Liz Soars, John Soars – Workbook  – радна свеска

 • III2, III3, III4, III5(за прво полугође): a)New Headway Intermediate 4th Edition – Liz Soars, John Soars – Student’s Book – уџбеник
 1. b) New Headway Intermediate 4th Edition – Liz Soars, John Soars – Workbook – радна свеска Издавач: THE ENGLISH BOOK
 2. Француски језик:
 • La Classe B1-Data Status (уџбеник)
 • La Classe B1-Data Status (радна свеска)
 1. Руски језик:
 • Руски језик: Привет 3- ruski jez. књига- група аутора-  Data Status
 1. Историја:
 • Историја 3, уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи  разред гимназије природно-математичког смера, Александра Колаковић, Душко Лопандић, Мања Милиновић, Ратомир Миликић, «НОВИ ЛОГОС»
 • Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи  разред гимназије природно-математичког смера, Сузана Рајић, Данко Леовац, «ФРЕСКА», (уџбеник може бити и у електронском и штампаном издању);
 • Историја 4, уџбеник за 3.разред гимназије природно-математичког смера, 4. разред друштвено-језичког смера и општег типа и 4. разреда средње стручне школе, Мира Радојевић, „КЛЕТТ“
 • Историја за уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи  разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера , Сузана Рајић и Данко Леовац, „ФРЕСКА“ (уџбеник може бити и у електронском и штампаном издању);
 • Историја3, уџбеник за 3.разред друштвено-језичког смера и општег типа гимназија, Александра Колаковић и Мања Милиновић, „НОВИ ЛОГОС“
 • Историја3, уџбеник за 3.разред друштвено-језичког смера и општег типа гимназија, Војин Дабић, Михаел Антоловић, Душан Омчикус, „КЛЕТТ“
 1. Географија:
 • Географија за трећи разред гимназије – Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић – Нови Логос
 1. Филозофија:
 • ФилозофијаСузана Спасић, Веселка Сантини, Светислав Николић – KLETT

 

 1. 8. Психологија:
 • Психологија – Биљана Милојевић-Апостоловић – Нови Логос Алтернативни уџбеници, одељење за сценске и аудио-визуелне уметности
 1. Биологија:
 • III разред природно-математички смер :

Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера

Аутори: Драгана Цветановић и Ивана Лазаревић

Издавач:  Клетт

 • III разред друштвено-језички смер :

Уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, Герундијум, ихомир Лазаревић и Немања Рајчевић;

 • III разред ученици са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност:

Уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, Герундијум, ихомир Лазаревић и Немања Рајчевић;

 • III разред ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику:

Званичног уџбеника одобреног од стране Министарства просвете нема, актив биолога препоручује

Биологија 3М за трећи разред математичке гимназије

Аутори: Бранка Добрковић, Јасмина Стошић и Јелена Поповић

Издавач: Круг Београд

 1. Математика:
 • Математика 3 – збирка задатака за раз.гимн.- Живорад Ивановић, Срђан Огњановић- Круг
 • Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера – Јован Кечкић – ЈП Зазод за уџбенике
 • Збирка решених задатака из математике – Вене Богославов – ЈП Завод за уџбенике
 1. Физика:
 • Физика 3 друш-јез- Милан Распоповић,Зоран Распопвиц- Завод за уџб.
 • Физика 3 – Физика за трећи разред гимназија природно-математичког смера – Наташа Каделбург, Коста Панић – Круг
 • Физика 3 – збирка задатака и тестова за трећи раз. гимн.-  Наташа Ксделбург, Коста Панић- Круг
 • Физика 3- за трећи разред друштвено- језичког и општег смера, Душан Мишковић, Круг
 1. Органска хемија 3

     – аутор: Татјана Недељковић

     – издавач: ЛОГОС, 2015.

 1. 13. Ликовна култура:
 • Ликовна култура 3 – Лидија Жупанић-Шуица – Клетт
 1. 14. Информатика:
 • Информатика за трећи разред гимназије – Филип Марић – Клетт
 1. 15. Музичка култура:
 • Музичка култура за гимназије – Соња Маринковић- Завод за уџбенике

 

Списак уџбеника за  IV разред

 

1.Српски језик:

 • Читанка за 4. разред гимн. – Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ – Клетт

          Граматика срп. јез за гимн. од 1. до 4. раз.- В. Ломпар, А. Антић- Клетт

 1. Енглески језик:
 • IV1, IV2: a)New Headway Advanced 4th Edition – Liz Soars, John Soars – Student’s Book – уџбеник

 b)New Headway Advanced 4th Edition – Liz Soars, John Soars – Workbook – радна свеска

 • IV3, IV4, IV5: a)New Headway Upper-Intermediate 4th Edition – Liz Soars, John Soars – Student’s Book – уџбеник

            b)New Headway Upper- Intermediate 4th Edition – Liz Soars, John Soars – Workbook – радна свеска Издавач: THE ENGLISH BOOK

 1. Француски језик:
 • Француски језик: Le nouveau taxi 3. methode de français-  Robert Menand- Data Status 4. разред);
 1. 4. Руски језик:
 • Руски језик за IV  разред гимназије и угоститељско-туристичке школе, четврта година учења – Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев – Завод за уџбенике
 1. Историја.
 • Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Момчило Павловић, ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
 • Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Душко Лопандић, Ратомир Миликић, Мања Милиновић, „НОВИ ЛОГОС“
 • Историја IV-уџбеник за III разред гимназије природно-математичког смера, IV разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и IV разред средње стручне школе, Мира Радојевић, „KLETT”
 1. Социологија:
 • Социологија за 4. раз. гимназије – група аутора – Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Социологија за 4. раз. гимназије- Владимир Вулетић- Клетт;
 • Социологија за 4. раз. Гимназије – Милена Станојевић – Нови Логос
 1. 7. Филозофија:
 • Филозофија за IV  разред средње школе – Милош Јеремић –KLETT

Алтернативни уџбеник:

 • Филозофија за IV разред гимназије и средњих стручних школа, Дејан Пејовић – Креативни центар
 1. Биологија:
 • IV разред природно-математички смер :

Биологија 4. – Уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера

Аутори: Ивана Лазаревић и Леа Влајнић

Издавач: Клетт

 • IV разред ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику  :

Званичног уџбеника одобреног од стране Министарства просвете нема, актив биолога препоручује

Биологија 2 – Уџбеник за други разред гимназије Аутори: Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић Издавач: Клетт

 • Биологија 4. – Уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера Аутори: Ивана Лазаревић и Леа Влајнић

 

 

 

 1. Математика:
 • Издавач: Клетт13. Математика 4 – Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа -Ж.Ивановић, С.Огњановић- Круг
 • Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа недељно – Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић – ЈП Завод за уџбенике
 • Математика са збирком задатака за четврти разред гимназије – Јован Кечкић – ЈП Завод за уџбенике
 1. Физика:
 • Физика 4 -јез.смер- Милан Распоповић- Завод за уџб.
 • Физика 4 збирка зад. друш.језички смер- Наташа Чалуковић- Круг
 • Физика за 4 за четврти разред гимназије са збирком задатака и тестова- Наташа Чалуковић- Круг
 • Збирка задатака из физике за 4. раз. прир-мат. смера –  Наташа Чалуковић- Круг
 1. Хемија
 • Хемија – Уџбеник за четврти разред гимназије општег типа и природно – математичког смера – аутори: Јасна Адамов, Емилија Свирчев, Милош Свирчев, Станислава Олић Нинковић – издавач: Герундијум, 2023
 1. Информатика:
 • Информатика за четврти разред гимназије – Душа Вуковић, Миодраг Ђуришић, Станка Матковић – Завод за уџбенике
 1. Ликовна култура:
 • Ликовна култура – IV разред друштвено – језички смер : Лидија Жупанић-Шуица – Клетт
 1. Музичка култура за гимназије:
 • Музичка култура за гимназије- Соња Маринковић- ЈП Завод за уџбенике

 

 

 

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2023-2024

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

РИТАМ РАДНОГ ДАНА

РАСПОРЕД ЧАСОВА

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ВЕЖБИ И ПРОВЕРА