1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

Упис 2021/2022

                                                                   Информације о упису шк. 2021/22

Школске 2021/22 уписано је 105 ученика у 5 одељења:

1/1 -друштвено-језички смер ( 30 ученика)

1/2 -специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност  ( 15 ученика)

1/3- природно-математички смер ( 27 ученика)

1/4- природно- математички билингвални смер (14 ученика)

1/5-Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (19 ученика)