1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879

Упис 2023/2024

                                                                   Информације о упису шк. 2023/24

Школске 2023/24 уписано је УКУПНО 117 ученика првог разреда  у 5 одељења:

1/1 -друштвено-језички смер ( 30 ученика)

1/2 -специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност  ( 20 ученика)

1/3- природно-математички смер ( 30 ученика)

1/4- природно- математички билингвални смер (17 ученика)

1/5-Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (20 ученика)